Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett hos Atelier Beauty.


Firma: Atelier Beauty Angelika Wiese

Orgnr.: 818 609 922

Adresse: Nedre Storgate 12, 3015 Drammen

Kontakt: 966 85 634 / atelierbeauty.aw@gmail.com


og betegnes i det følgende som selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


De oppgitte priser for varer og tjenester er de totale priser kjøper skal betale. De prisene inkluderer alle avgifter, mva og tilleggskostnader. Levering er ekskludert i prisen. For å handle i online buttikken: legg til produkt til handlekurven og fullfør bestillingen i kassa, der finner du oversikt på produktene og betalingsmetodene.


Vi reserverer oss for eventuelle utsolgte produkter. Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner våre kjøpsvilkår. Pakkene sender vi med Posten eller Bring til postkassen din eller hentested dersom forsendelsen ikke oppfyller størrelse kravene.


Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Betalingsmetodene: Stripe kort betaling, Klarna, faktura, Vipps. Alle betalingsmetodene er godkjent og kryptert etter en internasjonal standard SSL slik at du skal være trygt ved kortbetaling på nett.


Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktene. Lererings tid hos Atelier Beauty butikken er 2-7 dager.


Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer


Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.


Vi tilbakebetaler kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig på en email adresse.


Vi er her for å hjelpe deg om det er mangel ved varen eller en annen type probleme.Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Vennligst kontakt oss direkte på telefon 96685634. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.


Kjøpsvilkårene er fastsatt av Atelier Beauty butikken den 14. desember 2022.

Atelier Beauty Angelika Wiese

Nedre Storgate 12
3015 Drammen

Org.: 818 609 922

Meld deg på vårt nyhetsbrev i dag!

Loading...


© 2017 ATELIER BEAUTY